sigla SLIPC

SINDICATUL LIBER AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN

400192, Cluj-Napoca, Str. P-ta Stefan cel Mare nr. 4, cam. 19, Tel: 0264-596947 , fax: 0364-816781, 0264-594136

www.slipc.ro, www.slipc.blogspot.com, slipcluj@gmail.com

sigla SLIPC
 
23.8.2016 H.G. Nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) ºi (8), art. 3^3 ºi 3^4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 ...

6.7.2016 OMENCS nr. 4322/2016 privind aprobarea normelor de plata a comisiilor desemnate pentru examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2016

27.5.2016 Precizãrile ANAF privind impozitarea dobanzii legale obtinute prin hotararile judecatoresti

9.11.2015 OUG nr. 54 / 2015 privind unele masuri in domeniul invatamantului

5.11.2015 Adresa FSLI si raspuns M.Muncii privind treptele de salarizare

3.11.2015 O.U.G. nr. 47 / 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare

17.12.2014 INDEMNIZATIA DE INSTALARE cf. HG 281/1993

2.7.2014 OMEN nr.3596/18.06.2014 privind aprobarea normelor de plata a comisiilor desemnate pentru examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2014

24.3.2014 Raspuns MEN-FSLI-plata indemnizatie dirigentie

22.11.2013 OUG nr. 103/2013 - salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

28.6.2013 Ordin MEN nr. 3908/17.06.2013 privind modul de plata al comisiilor de examen de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, seisunea 2013...

25.6.2013 OMEN nr.3859/07.06.2013 privind modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea nationala a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul national de bacala...

13.6.2013 NOTA M.E.N. privind calcularea drepturilor de concediu de odihna pt personalul didactic incadrat NUMAI in sistem "plata cu ora" (inclusiv cadrele didactice pensionate) cu contract individual...

1.3.2013 Nota MEN privind clarificarea unor aspecte salariale in unitatile de invatamant preuniversitar de stat

22.5.2012 OUG 19/16.05.2012 publicata in M.O. nr.340/18.05.2012, privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale (pagina 6-7)

29.11.2011 LEGE-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

29.11.2011 Incadrare persoane functii de conducere 2011

29.11.2011 LEGE nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant