sigla SLIPC

SINDICATUL LIBER AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN

400192, Cluj-Napoca, Str. P-ta Stefan cel Mare nr. 4, cam. 19, Tel: 0264-596947 , fax: 0364-816781, 0264-594136

www.slipc.ro, www.slipc.blogspot.com, slipcluj@gmail.com

sigla SLIPC
 
26.10.2018 OMEN nr. 5350/2018 pentru modificarea OMEN 4165/2018

27.8.2018 Ordin MEN nr. 4441 / 2018 privind metodologia de calcul si efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea de daune -interese moratorii;...

27.8.2018 OMEN nr. 4445/22.08.2018, pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si...

4.7.2018 Ordin nr 3900/2018 completare OMEN 3058/2018 reglementare functii didactice auxiliare din Anexa 1 Legea 153/2017

2.7.2018 CCMUNSAIP si act aditional valabil din 29.06.2018

9.5.2018 Ordinul 3633/03.05.2018 privind aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2018...

19.4.2018 Precizari FSLI privind achizitionarea voucherelor de vacanta

16.4.2018 Ordin 3560 / 2018 - norme metodologice acordare vouchere de vacanta

26.1.2018 Ordin comun MEN-MMJS privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regasesc in Anexa nr. I"Familia Ocupationala de functii bugetare invatamant" a Legii-...

10.1.2018 OMEN 3027 / 2018 pt modificarea si completarea Anexei - ROFUIP la OMENCS 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP

10.1.2018 Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 03 ianuarie 2018

10.1.2018 Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2018

21.7.2016 OMENCS nr. 4577/20.07.2016 privind structura anului scolar 2016-2017

8.7.2016 OMENCS nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational,...

15.3.2016 Hotararea nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat

22.2.2016 OMENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017

11.1.2016 HG 993/2015 pentru modificarea HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor d...

17.11.2015 OMECS nr. 5806/16.11.2015 de aprobare a unor masuri privind eficientizarea activitatii comisiilor de lucru care functioneaza la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar ...