sigla SLIPC

SINDICATUL LIBER AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN

400192, Cluj-Napoca, Str. P-ta Stefan cel Mare nr. 4, cam. 19, Tel: 0264-596947 , fax: 0364-816781, 0264-594136

www.slipc.ro, www.slipc.blogspot.com, slipcluj@gmail.com

sigla SLIPC
 

Drepturile si indatoririle membrilor S.L.I.P.C.


(extras din Statutul SLIPC)


Art. 13 Membrii S.L.I.P.C. au urmatoarele drepturi statutare:

a) sa participe la toate actiunile desfasurate de sindicatul la care au aderat;

b) de a alege si a fi alesi in organele de conducere sindicale;

c) sa fie asistati sau reprezentati gratuit, la cererea scrisa, de catre sindicat in litigiile ce privesc interesele lor profesionale sau sociale;

d) sa primeasca ajutoare sociale din fondurile sindicatului, conform reglementarilor si hotararilor S.L.I.P.C.;

e) sa beneficieze de bilete de odihna conform reglementarilor si hotararilor S.L.I.P.C.;

f) sa beneficieze de toate drepturile legale, contractuale sau alte facilitati obtinute sau acordate de S.L.I.P.C., federatie sau confederatie pentru membrii sai;

g) sa fie recompensat material pentru contributiile la activitatea sindicatului;

h) de a se retrage din sindicat.


Art. 14 Membrii S.L.I.P.C. au urmatoarele indatoriri:

a) sa respecte legislatia, clauzele contractului colectiv / individual de munca si prevederile statutului si ale regulamentelor S.L.I.P.C.;

b) sa actioneze pentru infaptuirea hotararilor si masurilor stabilite de organele de conducere ale S.L.I.P.C.;

c) sa-si exercite drepturile de membru de sindicat participand la actiunile organizate de sindicat pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale ale membrilor organizatiei proprii sau la nivel teritorial/national;

d) sa achite cu regularitate, lunar, cotizatia de membru de sindicat.


Art. 15 (1) Cotizatia se achita lunar prin statul de plata al unitatii sau prin casierul grupei sindicale.

(2) Valoarea cotizatiei este de 1% din venitul brut pentru angajati;


Art. 16 (1) Neplata cotizatiei timp de 3 luni consecutiv se considera retragere din sindicat.

(2) Fac exceptie persoanele care dovedesc ca, din motive obiective, nu si-au putut indeplini obligatia de plata.

(3) Membrii de sindicat care au contractul individual de munca suspendat un beneficiaza de nici un drept cuvenit membrilor S.L.I.P.C., cu exceptia membrilor aflati in concediu de maternitate/paternitate care platesc cotizatia la sediul S.L.I.P.C. cu chitanta iar cei aflati in concediu fara salariu au oportunitatea de a achita 1 % din salariul minim pe economie.